naglowek_Ldd2017.jpg

 

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

 

PATRONAT NAUKOWY

Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Lubelski Oddział Towarzystwa Internistów Polskich

 

BIURO ORGANIZACYJNE / ORGANIZATOR KONFERENCJI

Skolamed_adres_2015_mm.PNG